A-POLITICE // Troleibuzul corupţilor

MIRCEA-V.-CIOBANU

Cred că nu sunt singurul care zâmbesc atunci când citesc avertizările din troleibuzele Chişinăului că dacă refuz tichetul sau îl întorc taxatoarei, comit un act de corupţie (activă, din câte înţelegeţi). Am citit aceste avertizări-ameninţări (participând la un act de corupţie, eram pasibil de pedeapsă!) în diferite formule. Râsul meu devenea, la alte lecturi, sarcastic: „Iată, dom’le, unde se întâmplă marea corupţie din oraşul nostru european: în troleibuze!”.

Adică, ironizam eu în sinea mea, am încheiat lupta cu corupţia peste tot, au mai rămas troleibuzele. Apoi mă potoleam şi îmi ziceam că poate, dimpotrivă, lupta începe aici, vor urma şi alte sfere coruptibile. În context, îmi inhibam ironia şi revolta: într-adevăr, de ce am neglija micile infracţiuni? Corupţia mică o alimentează pe cea mare.

Întâlnesc în troleibuz un prieten şi îl avertizez să nu dea mită taxatoarei. Nu-i vine a râde. El încearcă să obţină o autorizaţie de construcţie şi e disperat de armata de birocraţi pe care o hrăneşte şi căreia îi satisface capriciile. Şi nu e vorba de plata pentru vreun serviciu suplimentar sau pentru urgenţă, ci de acte pentru care funcţionarul primeşte salariu. După toate acestea, să afişezi avertismente pentru călătorul de troleibuze (cei mai coruptibili inşi, după cum cred autorităţile municipale), ca nu cumva să dea mită taxatorilor (cei mai coruptibili angajaţi ai statului, în aceeaşi opinie), este de o ipocrizie înspăimântătoare! Cei care le-au scris chiar îşi bat joc. Acum, cel care va întreba dacă oraşul luptă cu corupţia va fi condus în troleibuze, ca să vadă abundenţa de avertismente.

Mi s-ar putea reproşa că lupta cu marea corupţie nu trebuie s-o excludă pe cea cu corupţia mică. Posibil, dar aici nu e vorba de corupţie! Conform Dicţionarului de gândire politică editat de Larousse, corupția este un abuz, activ sau pasiv, al funcționarilor publici, în scopul obținerii de avantaje financiare private sau de alte beneficii. Dacă vreau să beneficiez de ceva ocolind legea, îl corup pe funcţionarul responsabil şi împreună fentăm norma şi… pe cetăţeanul onest, care nu va beneficia de tratament egal, pentru că nu a dat mită. Treabă urât mirositoare, care anulează echitatea şi concurenţa loială.

Refuzul tichetului… e altceva. E ca bonul de casă: dovadă că ai achitat costul. Pasagerul nu beneficiază de un tratament special graţie „actului de corupţie”. Refuzul tichetului/ bonului denotă un soi de bunătate perversă, o reminiscenţă a epocii socialismului dezvoltat. Statul era un fel de colhoz, de la care nimeni nu se sinchisea să fure (începând cu preşedintele şi şefii de la raion şi terminând cu copiii, care nu scăpau din vedere primele fructe coapte).

Aşadar, cu troleibuzele morala e simplă: dacă nu vom lua tichete, parcul nu va avea în viitor maşini moderne. Dar asta nu are nimic cu corupţia! Confuzia terminologică ne duce pe o pistă greşită. Afişele rizibile din troleibuze nu sunt numai fariseice, dar şi nocive: ele distrag atenţia de la marii căpcăuni ai corupţiei autohtone, mascota după care suntem cunoscuţi în lume. Am o senzaţie tot mai limpede că toată lupta noastră cu corupţia se va încheia aici, pe pereţii troleibuzului cu care cineva speră să ajungă în Europa (fără să vadă că linia lui se sfârşeşte la Durleşti).

Potrivit Indicelui Percepţiei Corupţiei, stabilit anual de Transparency International, Republica Moldova ocupă locul 103 din 175 de state. Iată şi confirmarea spuselor prietenului meu (pe care-l avertizasem să nu dea mită taxatoarei): procentul celor care spun că au fost nevoiţi să dea mită pentru o autorizaţie de construcţie a crescut de la 23% la 43%.

P.S. Funcţionarii corupţi erau plasaţi de Dante în al optulea (penultimul) cerc al Infernului. Pedeapsa lor era una dintre cele mai urât mirositoare: să se bălăcească etern „într-un noroi în felul/ acelui şterc ce din privăţi* e scos”. Ce pedeapsă însă li s-ar cuveni celor care susţin un stat întreg corupt până în măduva firii?

* privatăprivăți, s. f.: Closet, latrină, (popular) umblătoare.

The following two tabs change content below.