A-POLITICE // Prepeleac, mitul nostru fundamental

Se dedică alegătorului moldovean şi aleşilor săi

MIRCEA-V.-CIOBANU

Popoarele mari şi-au sublimat fiinţa în mituri şi epopei: Eneida, Iliada, Mahabharata. Istoria ţărilor moderne s-a reflectat în parabole pe potrivă: Ciuma, Procesul, Castelul, 1984. Entităţile mai mici şi mai tradiţionale sunt o „lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii”.

Vă căutaţi undeva printre baladele eroice? Mă tem că ele sunt nu atât mituri, cât mistificaţii. Categoric, snoava cu Dănilă Prepeleac, personajul ghinionist al lui Creangă, e mitul nostru fundamental. Vasile Vasilache intuise asta atunci când şi-a scris Povestea cu cocoşul roşu, o versiune romanescă (şi modernă!) a acestui mit fondator. Şi Hronicul Găinarilor al lui Busuioc descrie tot un fel de încercare de a amăgi istoria… Dar să nu mergem prea departe cu interpretările. Să ne concentrăm pe povestea primară.

Să ne amintim. Dănilă merge la piaţă şi revine, după o serie de operaţii comerciale. Nişte negocieri cu istoria, cu destinul. În drum spre iarmaroc, Dănilă întâlneşte pe cineva rostogolindu-se la vale cu un car nou cumpărat şi, crezând că e un fel de Jeep avant la lettre, eroul schimbă boii pe car. Apoi urmează algoritmul integral, schimbând carul pe capră, capra pe gânsac şi gânsacul pe o pungă goală.

Am putea să găsim semnificaţii pentru fiecare obiect pus în joc, dicţionarul de simboluri are multe de spus în acest sens. Dar rubrica noastră are un teren de acţiune limitat şi vom constata aici doar dinamica evidentă a schimburilor: cu fiece pas – tot mai economicoasă, tot mai comodă (carul nu se da uşor tras la deal, capra era… capricioasă, gânsacul făcea gălăgie). Punga obţinută în final este cel mai puţin pretenţios obiect. Adevărat, utilitatea ei e pur ipotetică, dar câte vise încap într-o pungă!

Reţinem un detaliu: toate schimburile Dănilă le-a iniţiat singur, nesilit de nimeni. Istoria i-a scos în cale mai multe şanse şi el a ales. Sigur că la bătrâneţe, în memoriile sale, Dănilă va povesti despre cât de perfizi au fost oponenţii care i-au apărut în cale, cum l-au amăgit, cum a pătimit, cum şi-a acceptat eroic martirajul… dar asta va fi deja istoria scrisă.

Aţi sesizat încotro bat eu? Aveţi dreptate. Pe parcursul istoriei, noi am cunoscut schimbări de regim, de putere, de împăraţi, dar şi de teritorii. Am negociat, am disputat, dar am fost şi obiect de negoţ şi dispută. Stând pe loc, am călătorit în multe ţări (şi am făcut parte din diverse continente!). E un subiect de poveste şi aici. În acest schimb de puteri, de „ocupanţi” şi „eliberatori”, prezenţi la marile migrări de popoare, ne-am tot negociat destinul, în funcţie de şanse şi în funcţie de viziunea noastră. Cam modestă piaţa, dar întotdeauna am avut de ales. Şi cam de fiecare dată am ales comoditatea. Modeşti din fire, nu am avut pretenţii mari. Din puţin în mai puţin.

Să revenim însă la basm. Faza paşnică a mitului, cea cu negocierile, nu pune punct istoriei. Mai este una, faza glorioasă. Rămas proletar sadea, după ce a făcut piaţa, Dănilă merge pe malul heleşteului din inima pădurii, ca să zidească o mănăstire chiar sub nasul necredincioşilor. Înţelegeţi că un episod ecleziastic era imperios necesar în istoria unui popor evlavios. Am putea să lărgim simbolistica, pentru că retragerea în meditaţie şi sacralitate se referă şi la şcoală, şi la artă, şi la patriotismul de meserie, şi…

Aici au urmat alte feluri de negocieri, cu trimişii Antihristului. Neputincioşi la negoţ în „faza paşnică” a istoriei, suntem condamnaţi să ne luăm la întrecere cu Satana. Să supravieţuim într-un şir de încăierări dure, cam fără şanse. Câte o probă de sport extrem pentru fiecare rateu al negocierilor pe teren paşnic.

Uimitor e că din înfruntările dure cu destinul am ieşit cumva onorabil. Depăşind eroic nişte obstacole, pe care nu am avut înţelepciunea să le evităm sau chiar ni le-am creat singuri. Dar nu am mişcat un deget până nu s-a prăbuşit mai întâi năpasta absolută peste noi, omorându-ne boii şi dărâmându-ne carul (şi acela de împrumut).

Să mai ziceţi acum că povestea nu e despre noi!

The following two tabs change content below.
Mircea V. Ciobanu

Mircea V. Ciobanu

Mircea V. Ciobanu

Ultimele articole de Mircea V. Ciobanu (vezi toate)