A început admiterea 2013

Actele vor putea fi depuse până la 31 iulie curent în colegii şi, până la 10 august, în şcolile profesionale

Începând cu 1 iulie curent, absolvenţii gimnaziilor pot depune actele pentru admiterea în şcolile profesionale şi colegii. Admiterea se va desfăşura în 66 de şcoli profesionale şi 46 de colegii, anunţă Ministerul Educaţiei (ME). Actele vor putea fi depuse până la 31 iulie curent în colegii şi, până la 10 august, în şcolile profesionale.

Pentru anul de studii 2013–2014, în colegii sunt prevăzute 8355 de locuri, din care 4771 cu finanţare bugetară şi 3584 în bază de taxă. Pentru absolvenții de gimnaziu, cota-parte cu finanţare bugetară constituie 3981 de locuri (83,5%), iar în baza studiilor de liceu şi şcolii medii de cultură generală – 790 de locuri (16,5 %). Pentru instituţiile de învăţământ secundar profesional sunt planificate în total 12035 de locuri, din care 2335 pentru şcolile de meserii și 9330 – pentru şcolile profesionale. Cota de înmatriculare în bază de taxă în școlile profesionale este de 370 de locuri, din numărul total de 12035.

Meseriile noi

În școlile profesionale și colegii, cele mai multe locuri au fost oferite la medicină generală, transport auto, informatică, contabilitate, finanțe, asistență socială, domeniul construcții, servicii și industrie. La concursul de admitere în școlile profesionale și colegii pot participa toţi doritorii, indiferent de vârstă. Candidaţii pot participa la concurs doar într-o singură instituţie de învăţământ, exclusiv la o specialitate.

Planul de înmatriculare al școlilor profesionale este completat cu meserii noi. Astfel, în domeniul ocupaţional „agricultură” a fost inclusă meseria „fermier specializat în creşterea diferitor culturi agricole”, iar la domeniul ocupaţional „industrie” – „montator dispozitive şi aparate radioelectronice”.

Totodată, a fost majorat numărul de locuri pentru domeniul ocupaţional „industria uşoară” la meseriile „cusător” și „confecționar articole de marochinărie”.

Depunerea cererilor, în două etape

În şcolile profesionale, depunerea cererilor se va efectua în două etape. Prima etapă va avea loc în perioada 1 iulie–10 august 2013, cu anunţarea rezultatelor până pe 15 august 2013, iar cea de-a doua – în perioada 15–20 august 2013, cu anunţarea rezultatelor până pe 25 august 2013.

În colegii, cererile vor fi depuse în perioada 1–31 iulie 2013. Rezultatele vor fi anunțate până la 3 august 2013. În caz de neacoperire a locurilor, în perioada 5–8 august curent, în colegii va avea loc concursul repetat. Rezultatele acestuia vor fi anunțate până la 10 august.

Admiterea în universități

34 de universități, din care 19 instituții de stat și 15 instituții private se pregătesc pentru procesul de admitere. Depunerea cererilor se va efectua în perioada 16–27 iulie 2013. Anunţarea rezultatelor intermediare se va efectua până la 31 iulie curent. Documentele în original vor putea fi depuse la instituția aleasă până la 3 august 2013, iar rezultatele finale vor fi anunțate până la 16 august curent. În perioada 7–9 august, va avea loc concursul repetat la locurile neacoperite.

Planul de înmatriculare în universități, ciclul I, prevede un număr total de 20475 de locuri, din care 6755 cu finanțare bugetară și 13720 cu finanțare prin contract.

Şapte specialităţi noi la universităţi

Cele mai multe locuri bugetare au fost acordate pentru domeniul general de studiu „ştiințe ale educației” – 1670 de locuri, „inginerie” – 870 de locuri, „medicină” – 475 de locuri, „ştiințe exacte” – 315 locuri etc.

Pentru anul de studii 2013–2014, au fost alocate 9218 locuri pentru ciclul II de studii – masterat, din care 3568 cu finanțare bugetară (mai mult cu 158 în comparație cu 2012) și 5650 de locuri cu finanțare prin contract (mai mult cu 1095 de locuri față de 2012).

În următorul an de studii, în învățământul superior, vor fi introduse șapte specialităţi noi la care va fi admitere pentru prima dată, cu două mai mult în comparație cu anul trecut, după cum urmează: Academia de Studii Economice din Moldova – Managementul resurselor umane; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport – Serviciul antiincendii; Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice – Istoria și teoria artelor plastice; Filmologie, producție film și TV; Dramaturgie și scenaristică; Management artistic; Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne – Drept. Securitatea frontierei.

Posibilităţi multiple

În anul curent, în metodologia de admitere în învățământul superior au fost operate unele schimbări. Drept urmare, toți candidații vor putea să se înscrie la concursul de admitere în universități, concomitent, la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior.

O altă completare prevede că, începând cu 2014, locurile cu finanțare bugetară, cu excepția celor destinate copiilor orfani și invalizilor de gradul I și II, vor fi scoase la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară.

Studenții vor încheia cu universitatea, indiferent de ce formă de studii optează, cu taxă sau fără, la zi sau la frecvență redusă, un contract doar pentru un an de zile și nu pentru toți trei sau patru, cum era până în prezent. După fiecare an de studii se va calcula media pe care au acumulat-o la ambele sesiuni și clasamentul în ordinea descrescătoare va fi decisiv pentru a stabili cine sunt studenții care vor beneficia de loc bugetar.

Totodată, conform noilor prevederi, admiterea în învăţământul superior de stat şi privat la ciclul I, studii superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs, stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul I, licență în învățământul superior.

Admiterea în instituții de învățământ de peste hotarele țării

Tinerii din Republica Moldova pot candida și pentru burse de studii peste hotare disponibile în cadrul protocoalelor de colaborare pe care le are semnate Ministerul Educației cu diverse state: România, Federația Rusă, Cehia, Slovacia etc., dar și în cadrul unor proiecte ale Comisiei Europene și altor organizații internaționale. Astfel, tinerii mai pot candida pentru burse în România, Ucraina, Turcia și Grecia. Informația detaliată poate fi accesată pe pagina web a ME www.edu.md .

În acest an, au fost menținute cotele la admitere: cota de 15% pentru candidați din familii dezavantajate, cota de 20% pentru candidații cu instruire în limba rusă, cota rural/urban (65%/35%), cota bacalaureat/studii medii de specialitate (90%/10%), locuri cu destinație specială pentru absolvenții din partea stângă a Nistrului.

Victoria POPA

 

 

The following two tabs change content below.