A fost lansat Codul de etică al cadrului didactic

teachers-looping

Ministerul Educaţiei al R. Moldova a prezentat astăzi, 29 martie 2016, Codul de etică al cadrului didactic publicat recent în „Monitorul Oficial”. Noul cod îşi propune să combată corupţia în învăţământ şi „comercializarea” studiilor. Documentul încurajează incluziunea, echitatea în şcoală, eficacitatea învăţării. Experţii în educaţie susţin că noul cod de etică pune acceptul pe integritate, obiectivitate, protecţia şi sănătatea elevilor.

Ministra Educaţiei, Corina Fusu, a accentuat importanţa aprobării acestui document, care vizează relaţiile dintre cadrele didactice şi elevi, precum şi interacţiunea cu părinţii, reprezentanţii legali ai copiilor, colegii de muncă şi comunitatea locală.

Fără meditaţii cu elevii proprii

„Evident, pe prim-plan au fost puse drepturile copiilor – protejarea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, excluderea discriminării, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive, protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor. Totodată, Codul îşi propune să elimine traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi evaluare, dar şi practicile unor profesori de a organiza meditaţii pentru elevi contra unor avantaje materiale. Considerăm că Codul de etică va duce la menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ general şi profesional tehnic, va reduce practicile inadecvate şi imorale”, a declarat Corina Fusu.

Eliminarea traficului de influenţă şi a favoritismului

Potrivit ministrei, Codul de etică al cadrului didactic prevede: interzicerea oricăror activităţi care pot genera acte de corupţie sau conexe corupţiei, precum acceptarea din partea cadrelor didactice sau solicitarea de către acestea a unor sume de bani, cadouri, servicii etc. de la elevi, părinţi sau asociaţiile părinţilor, indiferent de destinaţia declarată a acestora; interzicerea iniţierii sau organizării de către angajaţi ai şcolilor a colectării de bani sau cadouri, de asemenea, interzicerea impunerii de manuale care nu sunt incluse în schema de închiriere sau materiale didactice auxiliare precum şi a unor activităţi extracurriculare contra plată; interzicerea fraudării evaluării de orice tip contra bani, obiecte, servicii, va contribui la eliminarea traficului de influenţă şi a favoritismului în procesele de instruire şi evaluare.

Unii profesori organizează meditaţii pentru elevi, acestea sunt necesare atunci când decide elevul şi părinţii săi. Conform noul cod, meditaţiile trebuiesc efectuate cu alt profesor, şi nu cu cel care predă o anumită disciplină. Profesorul trebuie să-şi depună tot efortul în timpul orelor de clasă cu elevii.

Codul de etică al cadrului didactic prevede interzicerea activităţilor care pot genera acte de corupţie sau conexe corupţiei, precum: acceptarea din partea cadrelor didactice sau solicitarea de către acestea a unor sume de bani, cadouri, servicii etc. de la elevi, părinţi sau asociaţiile părinţilor, indiferent de destinaţia declarată a acestora; interzicerea iniţierii sau organizării de către angajaţi ai şcolilor a colectării de bani sau cadouri; prohibirea impunerii de manuale care nu sunt incluse în schema de închiriere sau materiale didactice auxiliare, precum şi a unor activităţi extracurriculare contra plată; interzicerea fraudării evaluării de orice tip contra bani, obiecte, servicii, va contribui la eliminarea traficului de influenţă şi a favoritismului în procesele de instruire şi evaluare.

„Un alt învăţământ pentru R. Moldova”

Coordonatorul de programe Guvernare Efectivă, PNUD Moldova, Alla Skvorţova, a declarat că noul cod impune standarde înalte de conduită, iar respectarea acestora va îmbunătăţi sistemul de învăţământ şi va contribui la prevenirea actelor de corupţie sau a celor care pot genera corupţie în domeniu.

„În R. Moldova, fenomenul corupţiei este deosebit de acut. Conform datelor unui sondaj efectuat cu suportul PNUD, 97,7% din populaţia R. Moldova consideră că în stat este un nivel înalt de corupţie”, a spus Alla Skvorţova.

La rândul său, vicedirectorul CNA Cristina Ţărnă a declarat că acest cod de etică a apărut cu întârziere de câţiva ani. Ea a subliniat faptul că, până la urmă, este important „că sa avem un document implementabil”. Codul a fost supus dezbaterilor şi a fost avizat de către sindicatele din învăţământ, CNA, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, Consiliul Naţional al Elevilor, reprezentanţi ai societăţii civile.

De ce avem nevoie de un Cod de etică al cadrului didactic?

Consultantul PNUD Moldova, Anatol Gremalschi, a menţionat că premisele elaborării acestui cod îşi au originea în anii 1998–1999, când economia R. Moldova s-a prăbuşit, iar salariile cadrelor didactice nu se achitau câte cinci–şase luni. Astfel, din 2000, oamenii au început să emigreze, în special forţa de muncă.

În consecinţă, unele familii au început să aibă bani, ceea ce a dus la apariţia unei tendinţe periculoase în educaţie – comercializarea învăţământului. Sondajele efectuate în 2006–2007, 2013, cu suportul partenerilor de dezvoltare, au demonstrat că bugetul de stat aloca o anumită sumă învăţământului, iar părinţii prin plăţi informale alocau încă circa 20%, care nu erau contabilizate. În 2013, comparativ cu 2012, plăţile informale au crescut cu 40%.

Care erau consecinţele?

„Sufereau copiii din familiile cu venituri mici: 21% din părinţi spuneau că plăţile reprezintă o povară pe care nu şi-o pot permite, alte 36% din părinţi spuneau că fac eforturi financiare pentru a plăti aceşti bani, 6% dintre părinţi declarau că plăţile informale pentru şcoală nu le afectează bugetul familiilor şi 1% din părinţi că sunt gata să plătească mai mult.

În acest sens, camerele video de la Bac arată că rata de promovare a examenelor de la peste 90% a scăzut la peste 50%, au apărut instituţii de învăţământ în care examenele nu au fost susţinute de niciun elev. Acestea demonstrează că există în sistem o problemă pe care noi am numit-o ‚comercializarea învăţământului’”, a afirmat Gremalschi.

Consultantul PNUD a subliniat că noul cod nu trebuie tratat drept restrictiv şi represiv. „Nu acesta este scopul şcolii. El încurajează incluziunea, echitatea în şcoală, eficacitatea învăţării. Prin urmare, codul de etică pune acceptul pe integritate, obiectivitate, protecţia şi sănătatea elevilor. Ne străduim ca acest cod de etică să asigure egalitatea de gen şi, ceea ce e foarte important, să creeze premise pentru implicarea părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii”.

Îmbunătăţirea relaţiei elev-profesor

Angela Botezatu, director adjunct pentru instruirea practică, Colegiul Financiar Bancar din Chişinău. „Consider că acest cod este un document necesar, pentru că instituţiile şi-au creat în mare comisii de etică, au încercat să-şi facă propriile coduri de etică, dar era probabil nevoie de o reglementare la nivel de stat. Fiecare instituţie de învăţământ va încerca să respecte, să implementeze noul cod”, a spus ea.

Alexandru Sturza, elev al Şcolii profesionale nr. 3, este de părerea că noul Cod de etică al cadrului didactic va schimba relaţia profesor-elev şi elev-profesor.

La eveniment au participat cadre didactice şi manageriale, elevi, ong-uri de profil. Codul de etică a fost elaborat de către un grup de experţi, la solicitarea ministerului de resort, în cadrul proiectului PNUD Moldova „Tineri pentru transparenţa în educaţie”. Cu susţinerea PNUD Moldova, Codul de etică al cadrului didactic urmează să fie distribuit tuturor instituţiilor de învăţământ general şi profesional tehnic.

The following two tabs change content below.