Fericirea

Am înțeles, trăindu-mi anii

Și stăpânindu-mi greu oftatul,

Că nu se cumpără cu banii

Pe care ți-i plătește statul…

Gheorghe Bâlici