Cod de etică pentru săraci

„Lumea vede prea multă corupţie în învăţământ şi medicină şi credem că ar fi trebuit să începem de la un cod de etică pentru miniştri şi deputaţi”

teachers-looping

Ministerul Educaţiei al R. Moldova a prezentat marţi, 29 martie 2016, Codul de etică al cadrului didactic publicat recent în „Monitorul Oficial”. Noul cod îşi propune să combată corupţia în domeniul învăţământului şi fenomenul „comercializării” studiilor. Acest act îşi propune să încurajeze incluziunea, echitatea, eficacitatea instruirii etc. Experţii în educaţie susţin că acest Cod de etică pune acceptul pe integritate, obiectivitate, protecţia şi sănătatea elevilor.

Ministra Educaţiei, Corina Fusu, a accentuat importanţa aprobării acestui document, care vizează relaţiile dintre cadrele didactice şi elevi, precum şi implicarea părinţilor, reprezentanţilor legali ai copiilor şi comunităţii locale în domeniul şcolii. „Evident, în prim-plan au fost scoase drepturile copiilor – protejarea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, excluderea discriminării, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive, protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor. Totodată, Codul de etică îşi propune să elimine traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de instruire şi evaluare, precum şi practicile unor profesori de a efectua meditaţii contra plată. Credem că Codul de etică va duce la menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ general şi profesional tehnic şi va reduce practicile inadecvate şi imorale”, a declarat Corina Fusu.

„Ar fi bine ca acest cod de etică să fie mai întâi adoptat pentru miniştri, deputaţi şi, în cele din urmă, pentru profesori şi medici. În şcoală şi universităţi nu se fură atâta despre cât se vorbeşte”, a declarat directorul Liceului „Mircea Eliade” din Chişinău, Grigore Vasilache.

Meditaţiile cu elevii proprii sunt interzise

Potrivit ministrei, Codul de etică al cadrului didactic interzice activităţi care ar putea genera acte de corupţie sau conexe corupţiei, precum: acceptarea de către învăţători şi profesori sau solicitarea de către aceştia a unor sume de bani, cadouri, servicii etc.; colectarea de bani sau cadouri de către angajaţii instituţiilor de învăţământ; impunerea contra plată de manuale care nu fac parte din schema de închiriere sau materiale didactice auxiliare şi activităţi extracurriculare; fraudarea contra bani a evaluării de orice tip, obiecte şi servicii. Această prevedere legală, în opinia autorităţilor responsabile de educaţie, va contribui la eliminarea traficului de influenţă şi a favoritismului în procesul de instruire şi evaluare.

Unii profesori organizează meditaţii pentru elevii lor, acestea sunt necesare atunci când decid elevii şi părinţii acestora. Conform noului cod, meditaţiile trebuiesc efectuate cu alt profesor decât cel care predă o anumită disciplină. Cadrul didactic trebuie să depună tot efortul în timpul orelor de clasă.

„Un alt învăţământ pentru R. Moldova”

La rândul său, coordonatorul de programe Guvernare Efectivă, PNUD Moldova, Alla Skvorţova, a declarat că noul cod stabileşte standarde înalte de conduită. Respectarea acestora va îmbunătăţi, potrivit ei, sistemul de învăţământ şi va contribui la prevenirea actelor de corupţie sau a celor care pot genera corupţie. „În R. Moldova, fenomenul corupţiei este deosebit de acut. Conform datelor unui sondaj efectuat cu suportul PNUD, 97,7% din populaţia R. Moldova consideră că acest stat se confruntă cu un nivel înalt de corupţie”, a spus Alla Skvorţov.

La rândul său, vicedirectorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Cristina Ţarină, a declarat că acest cod de etică a apărut cu întârziere de câţiva ani, subliniind faptul că, până la urmă, este important „să avem un document implementabil”. Codul a fost supus dezbaterilor şi avizat de către sindicatele din învăţământ, CNA, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, Consiliul Naţional al Elevilor, reprezentanţi ai societăţii civile etc.

De ce avem nevoie de un Cod de etică al cadrului didactic?

Consultantul PNUD Moldova, Anatol Gremalschi, a menţionat că premisele acestui cod îşi au originea în anii 1998–1999, când economia R. Moldova s-a prăbuşit, iar salariile cadrelor didactice nu se achitau câte cinci–şase luni. Astfel, din 2000, oamenii au început să emigreze, au început să plece în primul rând cetăţenii activi. Drept urmare, unele familii au început să aibă bani, ceea ce a dus la apariţia unei tendinţe periculoase în educaţie – comercializarea învăţământului. Sondajele efectuate în 2006–2007 şi 2013, cu suportul partenerilor de dezvoltare, au demonstrat că bugetul public repartiza o anumită sumă învăţământului, iar părinţii, prin plăţi informale, alocau în plus circa 20%, care nu erau contabilizate. În 2013, în comparaţie cu 2012, plăţile informale au crescut cu 40%.

Consecinţele învăţământului întreţinut de părinţi

Drept urmare, „sufereau copiii din familiile cu venituri mici: 21% din părinţi spuneau că plăţile reprezintă o povară pe care nu şi-o pot permite, alte 36% spuneau că fac eforturi considerabile pentru a plăti aceşti bani, 6% dintre părinţi declarau că plăţile informale pentru şcoală nu le afectează bugetul familiilor şi 1% că sunt gata să plătească mai mult. Camerele video arată că rata de promovare a examenelor de la peste 90% a scăzut la peste 50%, mai mult, au apărut instituţii de învăţământ în care examenele nu au fost susţinute de niciun elev. Acestea demonstrează că există o problemă în sistem, pe care am numit-o comercializarea învăţământului”, a afirmat Gremalschi.

Consultantul PNUD a subliniat că noul cod nu trebuie tratat drept restrictiv şi represiv, deoarece „încurajează incluziunea, echitatea şi eficacitatea instruirii. Prin urmare, Codul de etică pune acceptul pe integritate, obiectivitate, protecţia şi sănătatea elevilor. Ne străduim ca acest cod să asigure egalitatea de gen şi, ceea ce e foarte important, să creeze premise pentru implicarea părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii”.

Îmbunătăţirea relaţiei elev-profesor

Angela Botezatu, director adjunct responsabil de instruirea practică la Colegiul Financiar Bancar din Chişinău, consideră că acest cod este imperios. „Unele instituţii şi-au creat în mare comisii de etică, au încercat să-şi facă propriile coduri de etică, dar era nevoie de o reglementare la nivel de stat”, a spus ea.

Alexandru Sturza, elev al Şcolii profesionale nr. 3, este de părerea că acest cod va schimba relaţia profesor-elev şi elev-profesor.

Codul de etică al cadrului didactic a fost elaborat de un grup de experţi la solicitarea ministerului de resort, în cadrul proiectului PNUD Moldova „Tineri pentru transparenţa în educaţie”. Codul de etică al cadrului didactic urmează să fie distribuit, cu susţinerea PNUD Moldova, tuturor instituţiilor de învăţământ general şi profesional tehnic.

„Ar fi bine dacă ar fi început cu un cod de etică al ministrului”

„Nu ştiu despre ce corupţie vorbiţi, aceasta nu prea există în instituţiile de învăţământ. Lumea s-a deprins să vadă corupţia din învăţământ şi medicină, şi nu miliardele furate din bănci”, a reacţionat directorul Liceului „Mircea Eliade” din Chişinău, Grigore Vasilache, la întrebarea noastră despre Codului de etică. În ce priveşte interdicţia profesorului de a preda meditaţii propriilor elevi, acesta a menţionat: „Cred că trebuie întrebaţi ce cred elevii despre această prevedere, deoarece ei şi părinţii lor aleg profesorii pentru meditaţii”. „Dacă unii elevi au nevoie de o consultaţie, de ce să nu o facă cu profesorul pe care îl cunosc. Am discutat cu elevii mei şi ei mi-au spus că nu sunt de acord, deoarece preferă profesorul care le predă informaţie suplimentară”, a afirmat Vasilache.

Managerul e sigur că vor apărea întrebări cu privire la implementarea acestui cod. „Mă strădui mereu să respect legea. Vom crea o comisie în cadrul liceului. Ar fi bine ca acest cod de etică să fie mai întâi adoptat pentru miniştri, deputaţi şi, în cele din urmă, pentru profesori şi medici. În şcoală şi universităţi nu se fură atâta despre cât se vorbeşte.”

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)