5000 de burse din partea României pentru basarabeni

Învăţământ // Locurile repartizate începând cu anul universitar 2010 – 2011 în cadrul extensiunilor universitare pentru specializările acreditate sunt, în exclusivitate, cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare.

Pe lângă 2150 de burse acordate în acest an cetăţenilor RM de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) din România au mai fost acordate suplimentar, prin Hotărarea Guvernului nr. 731/22.07.2010, încă 2850 de burse (fără plata taxelor de şcolarizare, cu şi fără bursă) în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal, universitar şi postuniversitar din România, conform Metodologiei privind defalcarea locurilor de şcolarizare pentru cetăţenii de origine română din Republica Moldova, în învăţământul de stat din România, în anul şcolar/universitar 2010-2011.

Astfel, numărul de burse oferite studenţilor basarabeni în acest an de către România s-a ridicat la 5000. Este cel mai mare număr de burse oferit de Bucureşti tinerilor basarabeni până acum, România fiind prima ţară din UE care oferă un număr atât de mare de burse unei alte ţări. Tot în acest an se redeschid şi extensiunile universitare în Republica Moldova: extensiunea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se redeschide în cadrul Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Cahul, şi extensiunea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se redeschide în cadrul Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi.

Executivul român a alocat din fondul de rezervă mijloace financiare pentru a acoperi valoarea burselor pentru lunile octombrie-decembrie, urmând ca de la 1 ianuarie 2011 toate cele 5000 de burse să fie prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei.

Începând cu anul universitar 2010 – 2011, se redeschid următoarele extensiuni universitare în Republica Moldova, conform Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anul de învăţământ 2010 – 2011, pentru care se acordă burse de studii:

Extensiunea Universității „Dunărea de Jos” din Galați se redeschide în cadrul Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Cahul, pentru specializările acreditate; extensiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se redeschide în cadrul Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, pentru specializările acreditate.

Pentru învăţământul preuniversitar sunt oferite 550 de locuri, dintre care 230 fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă şi 320 fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă.

Locurile alocate începând cu anul universitar 2010 – 2011 în cadrul extensiunilor universitare pentru specializările acreditate sunt, în exclusivitate, cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare.

În anul I de studiu, numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă este de 1.870, din care 550 sunt fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă şi 1320 fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă. Din cele 1.320, 360 locuri la extensiunea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care se redeschide în cadrul Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Cahul, 190 locuri la extensiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care se redeschide în cadrul Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi.

Pentru studii universitare de masterat au fost oferite 400 de locuri, dintre acestea 200 fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în următoarele extensiuni: 120 locuri la extensiunea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care se redeschide în cadrul Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Cahul; 80 locuri la extensiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care se redeschide în cadrul Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. Alte 200 de locuri – fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă.

MECTS din România a suplimentat cu 5 burse numărul de locuri pentru studii universitare de rezidențiat, fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, iar pentru studii universitare de doctorat, fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă – 25.
În situații excepționale, condițiile financiare de acordare a burselor pot suporta modificări conform legii, fără a afecta calitatea de bursier, este stipulat în METODOLOGIA privind defalcarea locurilor de școlarizare pentru cetățenii de origine română din Republica Moldova, în învățământul de stat din România, în anul școlar/universitar 2010 – 2011, suplimentate prin Hotărarea Guvernului nr. 731/22.07.2010 de pe edu.ro.

Înscrierea la studii universitare de licenţă / masterat se realizează prin depunerea dosarului de candidatură la reprezentantul Comisiei de preselecţie de la Chişinău /Bălţi / Cahul, care gestionează oferta de locuri de studii pentru extensiunea universitară solicitată.

Un candidat poate depune un singur dosar de candidatură pentru studii în România, respectiv pentru studii în cadrul extensiunii universitare solicitate. Cei admiși în extensiuni nu vor putea fi transferați pe perioada ciclului universitar.

Dosarele de candidatură pentru studii universitare de licenţă / masterat în cadrul celor două extensiuni universitare vor fi preluate, spre verificarea condiţiilor de eligibilitate de către MECTS, urmând a fi transmise Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, respectiv Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în vederea admiterii la studii a candidaţilor eligibili pentru studii în România.
Procedurile de admitere la studii se vor finaliza până la data de 01 octombrie a.c.

În ceea ce privește învățământul preuniversitar, pentru tinerii din Republica Moldova, absolvenți ai clasei a X-a (forma de învățământ: zi) cu rezultate deosebite la învățătură (media generală /an de studii – începând cu 8,50) înscrişi pe locuri de studii fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pot fi nominalizaţi de către inspectoratele şcolare judeţene / ISMB în perioada 21 iulie – 20 august pentru continuarea studiilor cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare.
Reamintim că dosarele pentru a face studii în România au început a fi depuse în cele trei oraşe din 21 iulie şi pot fi depuse până la 31 iulie curent.

Ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurca, a declarat anterior că termenul de depunere ar putea fi prelungit în funcţie de fluxul de solicitanţi.

Cetăţenii Republicii Moldova care vor să studieze în România pot depune actele la instituţiile de învăţământ de orice nivel, potrivit proiectului Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română pentru anul şcolar/universitar 2010-2011.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.