2012, Anul Spiridon Vangheli

Cine oare nu-şi doreşte să se întoarcă în copilărie? Toţi ne dorim! Păi, să ne întoarcem! Să revenim la clipele când am început a răsfoi (mai întâi pentru a vedea desenele, cum e şi firesc în clocotul copilăriei flămânde de imagini), apoi a citi „Isprăvile lui Guguţă”.

Pe atunci nici nu ştiam că există şi scriitori, adică autori, care povestesc asemenea isprăvi. Toată atenţia noastră era concentrată asupra lui Guguţă. Guguţă era eroul. Autorul nici nu exista. Personal am aflat mult mai târziu decât atunci când citisem „Isprăvile” că această carte are şi ceea ce se cheamă autor. Credeam că Guguţă şi-a lăsat căciula peste satul nostru aşa, din senin. Că el, Guguţă, vine cu de la sine putere să rezolve problema hăinuţelor prea subţirele şi a „uşăncilor” prea căplăuge pentru demnitatea noastră. Când colo, aflu că Guguţă îl are pe cineva în pielea sa. Îl are pe Plăzmuitorul de Guguţă, adică pe povestitorul, autorul, distribuitorul de şanse întru fericire pentru toţi copiii, în definitiv, îşi are un Tată, îl are pe Spiridon Vangheli.

Când m-am trezit din „copchilărie”, am aflat că „Isprăvile lui Guguţă” e o carte care a fost scrisă de-o mână de om. Şi că în general poveştile sunt nu doar povestite de oameni, dar şi născocite, scrise de oameni. Ele nu vin din nicăieri. Ele, poveştile, au la bază un povestitor, un mare şmecher, un mare iubitor de oameni, care are grijă ca nu cumva să se amestece binele cu răul, frumosul cu urâtul, adevărul cu minciuna. Şi că acest povestitor este înzestrat cu un talent deosebit – talentul de a fi pe înţelesul copiilor. Or, când e vorba de bine şi rău, frumos şi urât, adevăr şi minciună, trebuie să scrii/povesteşti/născoceşti în aşa fel încât să te înţeleagă şi copii. Dacă nu, nu! Nu insista să te mai bagi printre copii. Nu mai stoarce bani din necesitatea de a fabula a copiilor. Cartea pentru copii nu trebuie în nici un caz să devină o industrie. Cartea pentru copii trebuie să rămână o pasiune pentru autorii care ştiu cu adevărat a povesti şi o plăcere a copiilor de a savura cele povestite. Fără pumnişorii copiilor ce strâng ultimii leuţi „cerşiţi” de la părinţi la întâlnirile cu scriitorii pentru a procura nişte însăilări „glamuros” desenate doar de dragul banului.

Copilul în general nu-i înţelege pe cei mari. Nu-i înţelege până în clipa în care cel mare  nu se decide să devină şi el, cel puţin pe-o clipă, mic. Dar cine dintre cei mari îşi poate permite să fie mic după ce că e foarte mare! Spiridon Vangheli a acceptat să fie mic pe parcursul a 80 de ani, deşi e mult mai mare decât unii care se cred foarte mari. Să recunoaştem: a te prăbuşi în copilărie pe măsură ce te maturizezi e mult mai riscant, decât a te prăbuşi în maturitate imediat după clasa a şaptea. Maturitatea conduce lumea, copilăria doar o împrospătează, mai mult în postură de jertfă, din păcate.

Şi dacă anul 2012 a fost deja recunoscut de către Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova ca fiind Anul Spiridon Vangheli, să revenim la copilărie. Să-l recitim pe Spiridon Vangheli! Să trecem din nou prin poveştile, poveţele, dimineţile închinăciunilor solare care ne-au luminat şi încălzit copilăria. Cel puţin nouă, celor din generaţia mea, care ne-am trezit în braţele lui Ion Creangă şi am fost purtaţi apoi cu aceeaşi grijă părintească în braţe de Spiridon Vangheli până la definitivă maturitate, nu ne-ar strica, cum se zice, să ne mai copilărim încă o dată, recitind  „Isprăvile lui Guguţă” (Chişinău, 1967, Bucureşti, 1985), „Ministrul bunelului” (Chişinău, 1971), „Columb în Australia” (Chişinău, 1972), „Guguţă – căpitan de corabie” (Chişinău, 1979),  „Steaua lui Ciuboţel” (Chişinău, 1981), „Pantalonia – ţara piticilor” (Chişinău, 1989),  „Tatăl lui Guguţă când era mic” (Chişinău, 1999), „Copii în cătuşele Siberiei” (Chişinău, 2001), astfel încât copilăria noastră să intre în horă cu maturitatea noastră definitivă, maturitate cu chip aureolat de bătrâneţe.

La Mulţi Ani, Maestre Spiridon Vangheli! Plecăciuni copilăriei noastre din partea copilăriei Dumneavoastră!

 Nicolae Popa

The following two tabs change content below.
Nicolae Popa

Nicolae Popa

Nicolae Popa

Ultimele articole de Nicolae Popa (vezi toate)