100 de muncitori neplătiţi de 10 luni

Pentru angajații Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară” – mecanizatori, buldozeriști, excavatoriști cu experiență – salariile restante sunt singura speranţă de a supravieţui

100 de angajați ai Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară”, dintre care 70% la sută sunt pensionari, nu şi-au primit salariile de zece luni. Restanța la salariu e de circa 4 milioane de lei. Potrivit angajaților, situația se repetă în fiecare an. Șeful întreprinderii, Vladimir Rotaru, dă vina pe conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care nu a aprobat până acum Programul de lucru al întreprinderii, deși, conform Legii bugetului din 2017, în anul curent întreprinderea are de valorificat 12 300000 de lei. Angajații cer achitarea șomajului tehnic, ceea ce constituie 300 de mii de lei lunar.

Raisa Coadă din Step-Soci, raionul Orhei, a telefonat la redacție și ne-a anunțat că, din noiembrie 2017, soțul ei, Dumitru Coadă, 67 de ani, pensionar, angajat în calitate de paznic la Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară”, filiala Orhei, nu a primit salariul. Bărbatul s-a adresat la șeful Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară”, Chișinău, Vladimir Rotaru, pentru a afla cauza reținerii salariului, dar s-a întors acasă cu alți șapte angajați – trei paznici și patru tractoriști, cu „salariul” pe hârtie pentru perioada restantă. Le-au spus că nu sunt bani pentru achitarea salariilor”, ne-a spus Raisa Coadă, care are o pensie de 864 de lei.

Pensionar, bolnav de cancer, fără salariu de aproape un an

Plângând, femeia ne-a mărturisit că bărbatul ei are o pensie de 1827 de lei și lucrează în calitate de paznic cu un salariu 1500 de lei lunar ca să-și achite tratamentul de cancer, depistat în 2006. Dumitru Coadă are de primit 22.250 de lei. „El are cancer și lucrează de trei ani la întreprindere ca să ne descurcăm”, ne-a spus Raisa Coadă.

În calitate de paznic la aceeași întreprindere, filiala Orhei, lucrează și Petre Pereu, 54 de ani. Potrivit lui, și până acum au primit salariul cu mari întârzieri. De trei ani a devenit o regulă să nu primească salariul lunar conform contractului de muncă semnat.

 Supraviețuiesc din banii primiți de peste hotare

„Situația mea e ca la mulți alții din acest stat. Ne ajută copiii plecați la munci peste hotare. Nu am niciun venit. Soția nu lucrează, stă cu nepoții”, ne-a mărturisit Petre Pereu. Bărbatul își caută un loc de lucru, „dar nu găsesc și sunt nevoit să stau aici și să aștept salariul”.

Potrivit lui Pereu, acum trei luni, cei trei paznici s-au adresat cu o petiție la Inspectoratul de Stat al Muncii. Au fost anunțați că s-a făcut un control la întreprindere și a fost dat un termen de 25 de zile pentru a achita salariile angajaților. „Au trecut trei luni și nu avem niciun rezultat”, ne-a spus Pereu, care vrea să dea întreprinderea în judecată, dar avocatul i-ar fi cerut 2.500 de lei doar pentru scrierea unei cereri de chemare în judecată. Petre Pereu trebuie să primească circa 26.000 de lei și intenționează să protesteze.

Alexei Panco, 60 de ani, lucrează din 1980 la această întreprindere în calitate de paznic. „Împrumut de la soră, de la frate, pentru o pâine și pentru a plăti lumina. Soția a decedat acum patru ani. Sunt singur. Dar la lucru trebuie să merg. Ce să fac? Trebuie să trăiesc. Numai pentru drum achit 800 de lei, pentru că trăiesc la Cișmea”.

Dumitru Coadă are de primit 22.250 de lei.

„Nu suntem incluși în finanțare”

Vladimir Rotaru, șeful Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară”, Chișinău, ne-a spus că 100 de angajați ai întreprinderii nu au primit leafa timp de zece luni. 70% dintre aceștia sunt pensionari. Aceștia sunt mecanizatori, buldozeriști, excavatoriști cu experiență.

„Întreprinderea nu are acum volum de lucru. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) nu a aprobat Programul de finanțare a întreprinderii și nu știu când o va face. Conform Legii bugetului din 2017, pentru anul curent avem de valorificat 12. 300.000 de lei. Încă nu suntem incluși în finanțare și asta este problema. Nu lucrăm și totodată nu putem achita salariile. Suntem în așteptarea aprobării „Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare la realizarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor” (în continuare – Lista – n.a.) pentru anul curent, 18 la număr”, ne-a informat Rotaru. Potrivit lui, situația se repetă de la an la an.

Potrivit Hotărârii de Guvern, din 1 august 2018, Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară” se va subordona Agenției Proprietăți Publice. Din spusele lui Rotaru, unii muncitori de la filialele întreprinderilor de la Leova şi Nisporeni își asigură salarizarea contractând agenți economici cărora le prestează servicii cu tehnica întreprinderii de stat.

Rotaru s-a adresat la cele mai înalte instituții din stat pentru a ieși din impas. Angajații ministerului de resort i-au spus că „vom vedea dacă vom aproba Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor. Dacă nu se aprobă Programul, mergem spre faliment”, ne-a informat el.

Regulamente, liste, agenţii…

Potrivit lui Rotaru, Inspectoratul de Stat al Muncii a făcut mai multe controale la această întreprindere.

Șefa Serviciului funciar, MADRM, Angela Dogotari, ne-a informat că Î.S. „Protecția solului și îmbunătățirea funciară” se subordonează Agenției Relații Funciare și Cadastru. Agenția implementează un Program de conservare a solului, elaborat de ministerul de resort.

„Recent, a fost aprobat un nou regulament privind condițiile de executare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și conservare a solului. Acum agenția se conduce după procedura nouă. Regulamentul respectiv a fost aprobat pe 4 iulie curent și publicat la 10 august 2018 în „Monitorul oficial”. Îndată ce se convoacă grupul de lucru, se examinează Lista de obiecte prezentată de Agenție după noua procedură. Acum sunt condiții noi de aprobare a acestei Liste, dar, până la aprobarea noului Regulament, Guvernul trebuia să aprobe Lista așa cum se făcea în fiecare an. Ministerul de resort doar aviza proiectul dat”, ne-a informat Dogotari.

„Pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi de 0,3 la sută”

Potrivit expertului în dreptul muncii, avocatul Adrian Lungu, angajatorul este obligat să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul Muncii, de contractul colectiv de muncă şi de contractele individuale de muncă. Salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar: nu mai rar decât de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de timp sau în acord; nu mai rar decât o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei.

Angajatorul este obligat să repare integral prejudiciul material şi cel moral сauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de muncă, în cazul discriminării salariatului la locul de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci.

În caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului, a indemnizaţiei de concediu, a plăţilor în caz de eliberare sau a altor plăţi cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,3 la sută din suma neplătită în termen.

Download (PDF, 1.36MB)

Rolul sindicatelor

Potrivit lui Sergiu Iurcu, de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), angajații întreprinderii au solicitat implicarea CNSM în soluţionarea situaţiei de criză în care se află întreprinderea. La rândul său, CNSM a expediat pe adresa Guvernului o scrisoare de susţinere a solicitărilor petiţionarilor cerând urgentarea aprobării Listei sus-pomenite.

La apelul CNSM a răspuns ministerul de resort: „În Lista menţionată sunt incluse lucrări care nu au impact asupra conservării şi sporirii fertilităţii solurilor şi urmează a se elabora o listă în condiţiile reglementate de Regulamentul privind condiţiile şi procedurile de realizare a activităţilor de îmbunătăţiri funciare, protecţie, conservare şi sporire a fertilităţii solurilor. S-a propus crearea unei comisii prin Dispoziţia Guvernului pentru a aprecia dacă se justifică continuarea implementării Programului dat”.

În răspunsul oferit de către minister nu se menţionează nimic despre măsurile care ar putea fi întreprinse pentru lichidarea restanţelor la salarii, ne-a informat reprezentantul sindicatelor.

 

Download (PDF, 2.32MB)

Apeluri fără rezultate

„În cazul în care lucrătorii au lucrat şi nu au primit salariul este încălcat dreptul la achitarea la timp şi integrală a salariului; constatarea cazului de muncă forţată prin încălcarea termenelor stabilite de plată a salariilor. În cazul în care s-a declarat şomaj tehnic, este încălcat art. 80 – şomajul tehnic nu poate depăşi patru luni în decursul unui an calendaristic. Potrivit art. 80, în perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază”, ne-a informat Iurcu.

Solicitat de JURNAL de Chișinău, Dumitru Stăvilă, șeful Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), ne-a comunicat că pe parcursul anilor 2017-2018 pe adresa ISM au parvenit patru apeluri din partea salariaților întreprinderii în cauză privind restanțele salariale. Astfel, ca rezultat al controalelor efectuate, s-a constatat că din lipsa surselor financiare la conturile bancare întreprinderea admite restanțe la plata salariilor, fapt ce contravine prevederilor art. 142 alin.(1) „ Salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă din Codul Muncii”. Pentru admiterea acestei încălcări, pe numele conducătorului întreprinderii au fost întocmite procese-verbale de control cu înaintarea prescripțiilor de a achita sumele salariale datorate salariaților în termen de până la 27 august 2018.

Download (PDF, 592KB)

The following two tabs change content below.